Leefstijl informatie - Bewegen gedurende de werkdag

Bewegen gedurende de werkdag

Laat werken niet de grote ziekmaker zijn

De werkdruk ligt hoog: deadlines, vergaderingen, afspraken en een torenhoge stapel ‘nog te doen’ en ‘nog te lezen’. Werkend België heeft het er maar druk mee. Het resultaat is dat wij internationaal koploper zijn in langdurig zitten op het werk. Dit draagt mede bij aan het feit dat meer dan 50% van de volwassenen een te hoog BMI heeft, ruim 1/4 van de beroepsbevolking rugklachten heeft en 10% van de Belgen diabetes heeft. Het goede nieuws is, dat door elk dagdeel een beweegblok van 10 à 15 minuten te integreren, we de nadelige gevolgen significant verminderen. (Bron: Sciensano)

Gezondheid op nummer 1

Iedereen wil wel gezond blijven, maar toch zetten we maar al te vaak andere prioriteiten op nummer 1. Als de gezondheid het echter laat afweten, dan zijn we vaak te laat of duurt herstel ondraaglijk lang. Zoals we al steeds preventiever omgaan met bijv. onze auto door de regelmatige onderhoudsbeurt, met ons huis, met veiligheid, zo mogen we toch zeker ook preventie en gezondheid op een absolute nummer 1 zetten. Als we weten dat we door 2 keer 15 minuten extra wandelen enorme gezondheidswinst behalen, dan is het toch zaak om dat collectief in te regelen en te blijven doen. Dit is ook een goed voorbeeld voor de jonge werkende generatie.

Uitzonderlijke effecten

Het effect voor de bedrijfswereld is enorm. Niet alleen door vitalere werknemers en een lager ziekteverzuim, maar ook door minder ongevallen, een toename in productiviteit en betere werksfeer, reductie van rugklachten, preventie van RSI-klachten, een positief imago en minder personeelsverloop. Meer bewegen helpt verhoogde bloeddruk, verhoogd cholesterol en diabetes voorkomen, verlaagt de kans op complicaties bij reeds bestaande aandoeningen en kan medicijngebruik voor deze aandoeningen verminderen, om maar een paar voorbeelden te noemen.

De werknemer leert om de eigen gezondheid beter te managen, voelt zich fitter en gezonder, is alerter, voelt zich geestelijk beter, is minder snel gestrest, heeft meer uithoudingsvermogen en spierkracht, ontwikkelt een actievere levensstijl en heeft een betere afweer tegen ziekte.

Economisch resultaat

Natuurlijk is de gezondheid van de werknemers en de verbetering van de werksfeer de grootste winst, het is echter niet onbelangrijk dat Gezondheidsmanagement het bedrijf ook een financieel voordeel biedt. Gemiddeld kunnen actieve medewerkers echter ook zorgen voor een daling in de ziektekosten.

Deelnemen aan normale fysieke activiteiten is een van de meest belangrijke dingen die mensen van alle leeftijden kunnen doen om hun gezondheid te verbeteren en te behouden. Fysieke activiteiten versterken de botten en spieren, verminderen stress en depressie en maken het makkelijker om een gezond lichaam te behouden of gewicht te verliezen als je overgewicht of obesitas hebt. Ook mensen die geen gewicht hoeven te verliezen hebben profijt van normale dagelijkse fysieke activiteiten, bijvoorbeeld minder kans op een hoge bloeddruk, diabetes en kanker.

Elk dagdeel actief

Laat werk niet de grote ziekmaker zijn, pak het meteen op met collega's; Elke ochtend voor 12 uur een blokje wandelen, misschien de lunchpauze wandelend doen en tussen 14 en 17 uur nog een kort blokje van 10 à 15 minuten.

Actief werken tiplijst

 • Neem ‘stimulering van medewerkers naar een actievere en gezondere leefstijl’ op in uw beleidsplan.
 • Bied uw werknemers actieve leefstijlprogramma’s aan.
 • Stimuleer het lopen en fietsen naar het werk en het gebruik van openbaar vervoer
 • Help uw medewerkers gezonde keuzes te maken door bijv. een sportuitrusting als kerstgeschenk te bieden, of een sportkaart, maar ook door het stimuleren van gezonde voeding, bijv. in de kantine.
 • Bied voldoende faciliteiten waardoor actief leven rondom en in het bedrijf gemakkelijker wordt zoals fietsrekken, voetpaden, douches, maar ook de printer op een centrale plek en bijv. stickers met daarop voetstappen van net voor de lift tot aan de trap.
 • Geef mensen de ruimte of initieer zelf als leidinggevende een korte wandeling tijdens de lunch, in de ochtend en ergens midden op de middag.
 • Bespreek samen op welke manier langdurig zitten onderbroken kan worden.
 • Sponsor een sportvereniging, een nieuw of een bestaand park, speelplaats of parcours, een recreatief of schoolprogramma.
 • Doe mee aan bedrijfssport- of fitnesschallenges en/of wedstrijden.
 • Maak afspraken over bewegen en interne communicatie. Een intern bericht kun je ook afgeven door naar de persoon toe te lopen.
 • Wie kan de auto het verst wegzetten van de ingang van het bedrijf?